✓ 25 års erfaring

✓ Attraktive priser

✓ Registreret revisor

​Kreditrating: AAA sølvvurdering = AAA 5 år i træk

(Kun cirka 0,4% af alle danske virksomheder opnår dette)

Satser

Rejsegodtgørelse, Kildeskatteloven §9A

Betingelser

Varighed på mere end 24 timer for rejser i Danmark og udlandet.

Logi
Udgifter til logi kan dækkes skattefrit efter regning, eller ved at arbejdsgiver stiller bolig til rådighed. Stilles der ikke logi til rådighed, kan der betales med følgende satser:

Se skattemæssige beløbsgrænser.

Rejser

Godtgørelse pr. døgn pr. påbegyndt time.
Se skattemæssige beløbsgrænser.

Der kan højest udbetales rejsegodtgørelse i 12 måneder ved rejse i Danmark og i udlandet.

Skattemæssige beløbsgrænser

Klik for at se

Folkepension

Klik for at se

​Revision & Data A/S  |  Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup  |  CVR: 12475780  |  Telefon: 39 61 06 88  |  E-mail: info@revision-data.dk  |  Fax: ​39 61 06 89