✓ 25 års erfaring

✓ Attraktive priser

✓ Registreret revisor

​Kreditrating: AAA sølvvurdering = AAA 5 år i træk

(Kun cirka 0,4% af alle danske virksomheder opnår dette)

REVISION & DATAS HAR BREDE KOMPETENCER INDEN FOR REVISORFAGET

Med mere end 25 års erfaring i branchen kan Revision & Data varetage en lang række opgaver inden for revision og bogføring. Vi har afdelinger i Hellerup og Solrød, hvorfor vi kan betjene kunder i hele Nordsjælland samt både København og Storkøbenhavn. ​Hos os er du altid sikker på at få personlig betjening og professionel hjælp.

Her på siden kan du læse mere om, hvad vores revisorfirma kan tilbyde din virksomhed.​

BOGFØRING

Vi tilbyder alle former for bogføring specificeret i en lang række løsninger.

Bogføring efter bilag

Her modtager vi bilagene, der kan afleveres i samme orden, som de fremkommer på bankens kontoudtog, sammen med en CSV-fil, hvorefter vi udarbejder en bogføring, kontere bilagene, afstemmer bank, løn, debitorregnskab og endelig udarbejdelse af balance med tilhørende kontokort.

Bogføring via elektronisk kasserapport

For vores faste kunder har vi et tilbud om en gratis elektronisk kasserapport med tilhørende speciallavet kontoplan, der passer til branchen. Denne muliggør en stor prismæssig besparelse for kunden. Efter et ganske kort kursus vil enhver være i stand til at benytte denne.

Idéen med denne er, at alle data, der indtastes, kan genbruges i revisionsfirmaets programmer. Vi orienterer gerne nærmere herom.

Eget bogføringssystem

Vi kender og arbejder med alle bogføringssystemer. Ved udarbejdelse af regnskab afleveres balance med tilhørende kontokort, bilag og revisormappe, i hvilken alle afstemninger er indsat.

Vi udarbejder herefter årsregnskaber og revisionsprotokol m.v., således virksomheden får alle dokumenter færdiggjort. Vi påtager os opgaven med at få disse retur og videresendt til myndigheder m.v.

REVISION

Revision er et ansvarsfuldt og vigtigt område. Tilrettelægges dette ikke ordentligt i samarbejde med kunden, kan prisen hurtigt løbe op. Til hjælp for kunderne har vi udarbejdet en check-liste til, hvordan man nemmest muligt nedbringer sine omkostninger til revision. Vi har stor erfaring med dette og anviser gerne en løsning med en fast pris for arbejdet.

Årsregnskaber og årsrapporter

Årsrapporter opstilles i henhold til den til enhver tid gældende årsregnskabslov.

Revision
Revision gennemføres ud fra den kvalitetsstyring af lovgivningsmæssig styring om revision i Danmark. Revisionen udføres efter danske revisionsstandarder.

BUDGETTER

Vi tilbyder assistance ved drift og likviditetsbudget til brug ved opstart og løbende drift af virksomheder. Vi udleverer gerne et grundmodul i Excel, så indehaver selv kan fremkomme med flest mulige oplysninger for at billiggøre budgettet.

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Vi yder alle former for økonomisk rådgivning, herunder information om muligheder ved investering, finansiering, realkreditbelåning, banklån, pantebrevs lån eller andre former for finansiering.​

​Det kan blandt andet være i forbindelse med:

  • Rådgivning om ejendomsinvestering
  • Køb og salg af virksomheder​
  • Skatteplanlægning
  • Forældrekøb

​EJENDOMSADMINISTRATION

Vi administrerer i dag en række ejendomme, tilrettelægger og udfører den daglige administration, der slutter med en bogføring og et endeligt årsregnskab. Vi har et stort antal andelsboligforeninger, ejerforeninger og fællesskaber m.v. i vores portfolio.

ANDELSBOLIGREGNSKABER

Vi udarbejder andelsbolig- og ejerforeningsregnskaber ud fra foreningernes egen bogholderifunktion, uanset om dette er med aflevering af bilag, føring af kasserapport, eget bogføringsprogram, eller vi overtager hele administrationen.​

LØNASSISTANCE

Revision & Data A/S arbejder med alle former for lønassistance og benytter alle programmer, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige på markedet.

Vi har indgået samarbejde med Dataløn, idet vi er lønadministrator for et stort antal virksomheder og opnår på den måde, at virksomhederne ikke betaler almindeligt abonnement og dermed får fordel af det store antal kunder og medarbejdere hos os.

BOGHOLDERIASSISTANCE

Vi påtager os gerne føring af hele bogholderiet, herunder indtastning, kontering og afstemning af bilag. Vi har her en række forskellige muligheder:

  • Bogføring efter bilag
  • Bogføring via elektronisk kasserapport​
  • Eget bogføringssystem/CSV-fil
  • Revision og udvidet gennemgang​

​Revision & Data A/S  |  Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup  |  CVR: 12475780  |  Telefon: 39 61 06 88  |  E-mail: info@revision-data.dk  |  Fax: ​39 61 06 89