✓ 25 års erfaring

✓ Attraktive priser

✓ Registreret revisor

Revision & Datas kompetencer inden for revisorfaget er mange ...

Vi tilbyder blandt andet:​

Bogføring
Vi tilbyder alle former for bogføring specificeret i en lang række løsninger.

Bogføring efter bilag

Her modtager vi bilagene, der kan afleveres i samme orden, som de fremkommer på bankens kontoudtog, hvorefter vi udarbejder og indtaster bilag og udarbejder en bogføring, konterer bilagene, afstemmer bank, løn, debitorregnskab og endelig udarbejdelse af balance med tilhørende kontokort.

Bogføring via elektronisk kasserapport

For vores faste kunder har vi et tilbud om en gratis elektronisk kasserapport med tilhørende speciallavet kontoplan, der passer til branchen. Denne muliggør en stor prismæssig besparelse for kunden. Efter et ganske kort kursus vil enhver være i stand til at benytte denne.

Idéen med denne er, at alle data, der indtastes, kan genbruges i revisionsfirmaets programmer. Vi orienterer gerne nærmere herom.

Eget bogføringssystem

Vi kender og arbejder med alle bogføringssytemer, hvor vi i flere af disse med fordel kan importere dataene for at billiggøre revisionen og regnskabsudarbejdelsen. Ved regnskabsudarbejdelse afleveres balance med tilhørende kontokort, bilag og revisormappe, i hvilken alle afstemninger er indsat.

Vi udarbejder herefter årsregnskaber og revisionsprotokol mv., således at virksomheden får alle dokumenter færdiggjort, ligesom vi påtager os opgaven med at få disse retur og videresendt til myndigheder mv.

Revision

Revision er et ansvarsfuldt og vigtigt område. Tilrettelægges dette ikke ordentligt i samarbejde med kunden, kan prisen hurtigt løbe op. Til hjælp for kunderne har vi udarbejdet en check-liste om, hvordan man nemmest muligt nedbringer sine omkostninger til revision. Vi har stor erfaring med dette og anviser gerne en løsning med en fast pris for arbejdet.

Årsregnskaber - årsrapporter
Årsrapporter opstilles i henhold til den til enhver tid gældende årsregnskabslov.

Revision
Revision gennemføres ud fra den kvalitetsstyring af lovgivningsmæssig styring om revision i Danmark. Revisionen udføres efter danske revisionsstandarder.

Økonomisk rådgivning

Vi yder alle former for økonomisk rådgivning, herunder om investering, finansiering, realkreditbelåning, banklån, pantebrevslån eller andre former for finansiering.

Rådgivning om ejendomsinvestering

Køb/salg af virksomheder

Skatteplanlægning

Forældrekøb

Ejendomsadministration
Vi administrerer i dag en række ejendomme, tilrettelægger og udfører den daglige administration, der slutter med en bogføring og et endeligt årsregnskab. Vi har et stort antal andelsboligforeninger, ejerforeninger og fællesskaber mv.

Budgetter
Vi tilbyder assistance ved drift og likviditetsbudget til brug ved opstart og løbende drift af virksomheder. Vi udleverer gerne grundmodul i Excel, så indehaver selv kan fremkomme med flest mulige oplysninger for at billiggøre budgettet.

Lønassistance
Revision & Data A/S arbejder med alle former for lønassistance og lønservice og benytter alle på markedet tilgængelige programmer.

Vi har indgået samarbejde med Dataløn, idet vi er lønadministrator for et stort antal virksomheder og opnår på den måde, at virksomhederne ikke betaler almindeligt abonnement og får fordel af det store antal kunder og medarbejdere hos os.

Bogholderiassistance
Vi påtager os gerne føring af hele bogholderiet, herunder indtastning, kontering og afstemning af bilag. Vi har her en række forskellige muligheder:

  • bogføring efter bilag
  • bogføring via elektronisk kasserapport
  • eget bogføringssystem
  • revision​

Der kan læses nærmere om dette under menupunktet kompetencer.

Andelsboligregnskaber

Vi udarbejder andelsbolig- og ejerforeningsregnskaber ud fra foreningernes egen bogholderifunktion, uanset om dette er med aflevering af bilag, føring af kasserapport, eget bogføringsprogram, eller vi overtager hele administrationen.​

​Revision & Data A/S  |  Lyngbyvej 225, 2900 Hellerup  |  CVR: 12475780  |  Telefon: 39 61 06 88  |  E-mail: info@revision-data.dk  |  Fax: ​39 61 06 89